Chính sách bảo mật

Tại Credit Card Generator (truy cập tại creditcardgenerator.me), một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ quyền riêng tư của khách truy cập. Tài liệu chính sách bảo mật này chứa thông tin về loại thông tin mà Credit Card Generator thu thập và ghi lại, cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần thêm thông tin về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

Tệp nhật ký

Credit Card Generator tuân thủ quy trình tiêu chuẩn về việc sử dụng tệp nhật ký. Những tệp này ghi lại thông tin về khi nào khách truy cập truy cập trang web. Tất cả các công ty lưu trữ đều thực hiện điều này, và đó cũng là một phần của dịch vụ phân tích lưu trữ. Thông tin được thu thập bao gồm địa chỉ Protocol Internet (IP), loại trình duyệt, Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP), dấu thời gian và ngày, trang tham chiếu/ra và số lần nhấp chuột. Những thông tin này không liên quan đến bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể nhận dạng được. Mục đích của việc thu thập thông tin này là để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi hoạt động của người dùng trên trang web và thu thập thông tin dân số.

Cookies và Web Beacons

Tương tự như các trang web khác, Credit Card Generator sử dụng "cookies". Những cookies này được sử dụng để lưu trữ thông tin bao gồm sở thích của khách truy cập và trang web mà khách truy cập đã truy cập hoặc duyệt qua. Mục đích của việc thu thập thông tin này là để tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng dựa trên loại trình duyệt của họ và/hoặc các thông tin khác.

Cookie DART của Google DoubleClick

Google là một trong những nhà cung cấp bên thứ ba trên trang web của chúng tôi. Nó cũng sử dụng cookie được gọi là cookie DART, để phục vụ quảng cáo dựa trên việc truy cập của người dùng vào trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, người dùng có thể từ chối việc sử dụng cookie DART bằng cách truy cập vào địa chỉ sau: https://policies.google.com/technologies/ads

Chính sách Bảo mật của Bên Thứ Ba

Chính sách bảo mật của Credit Card Generator không áp dụng cho các nhà quảng cáo hoặc trang web khác. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn xem xét chính sách bảo mật của các máy chủ quảng cáo bên thứ ba để biết thông tin chi tiết hơn. Điều này có thể bao gồm cách họ thực hiện và làm thế nào để từ chối một số lựa chọn.

Bạn có thể tắt cookie thông qua tùy chọn trình duyệt cá nhân của mình. Để biết thêm thông tin chi tiết về cách quản lý cookie trên các trình duyệt web cụ thể, bạn có thể tìm thấy trên trang web của từng trình duyệt.

Đóng góp

Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc đổi tên hoặc thông tin cá nhân của nhà đóng góp, cũng không gửi thư điện tử cho nhà đóng góp thay mặt tổ chức khác.

Chính sách này áp dụng cho tất cả thông tin mà Credit Card Generator thu thập, trực tuyến hoặc ngoại tuyến, thông qua bất kỳ nền tảng nào, và tất cả các giao tiếp điện tử, bằng văn bản hoặc bằng miệng.

Nếu đóng góp được xử lý thông qua bên cung cấp dịch vụ bên thứ ba, thông tin của nhà đóng góp sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích xử lý đóng góp.

Đóng góp không thể hoàn lại.

Thông Tin của Trẻ Em

Chúng tôi ưu tiên bảo vệ trẻ em khi sử dụng Internet. Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người giám hộ quan sát, tham gia và/hoặc giám sát và hướng dẫn hoạt động trực tuyến của trẻ em.

Credit Card Generator không cố ý thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn cho rằng con của bạn đã cung cấp thông tin như vậy trên trang web của chúng tôi, chúng tôi khuyến nghị bạn liên hệ với chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để loại bỏ thông tin đó khỏi hồ sơ của chúng tôi.

Chỉ Áp Dụng Chính Sách Bảo Mật Trực Tuyến

Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và làm việc đối với việc thu thập và thông tin mà khách truy cập chia sẻ thông qua Credit Card Generator. Chính sách này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào được thu thập ngoại tuyến hoặc thông qua các kênh khác ngoài trang web này.

Đồng Ý

Việc sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách bảo mật của chúng tôi và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của nó.